Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Thời hạn
1 Tuyển trưởng nhóm kinh doanh thiết bị điện 1 Q.Long Biên, Hà Nội 30/06/2019
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn