Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Bộ lưu điện (UPS)

Yêu cầu về một nguồn điện có tính ổn định cho hệ thống phụ tải công nghiệp ngày càng cao, công suất cần bảo vệ ngày càng lớn, các phụ tải công nghiệp mang tính dung kháng nên luôn luôn biến động. 

380VAC 3 phase input, 1 phase output

380VAC 3 phase input, 1 phase output

 •  Công suất: 10 kVA & 20 kVA
 •  Điện áp vào: 220 ~ 240 Vac, 1 pha 50 Hz
 •                        380 ~ 415 Vac, 3 pha 50 Hz
 • Điện áp ra: 220 ~ 240 Vac, 1 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
220VAC 1 phase input, 1 phase output

220VAC 1 phase input, 1 phase output

 • Công suất: 1 kVA ~ 10 kVA
 •  Điện áp vào/ra: 208 ~ 240 Vac, 1 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
100 VAC -EX100

100 VAC -EX100

 •  Công suất: 1 kVA ~ 3 kVA
 •  Điện áp vào/ra: 100 Vac, 1 pha 50 Hz
 •  Công nghệ: Dual Conversion
PCS100 MV UPS

PCS100 MV UPS

 •  Công suất: 2MVA ~ 6 MVA
 • Điện áp vào/ra: 4.16 ~ 6.6kV, 3 pha 50 Hz
 •  Công nghệ: Online Double Conversion
440V / 7000HX-T4C

440V / 7000HX-T4C

7000HX-T4C
 • Công suất: 300 kVA ~ 500 kVA
 • Điện áp vào:  380/400/415 Vac (-35 to +15%), 3 pha 50 Hz
 • Điện áp ra: 380/400/415/440 Vac, 3 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
400V / PowerWave_33

400V / PowerWave_33

PowerWave
 • Công suất: 60 kVA ~ 500 kVA
 • Điện áp vào/ra: 380 ~ 415 Vac, 3 pha 35~70Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
400V / PowerScale

400V / PowerScale

Power Scale
 • Công suất: 10 kVA ~ 50 kVA
 • Điện áp vào/ra: 380 ~ 415 Vac, 3 pha 35~70Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
210 V / UPS7100MX-T3

210 V / UPS7100MX-T3

UPS7100MX-T3
 • Công suất: 30 kVA ~ 100 kVA
 • Điện áp vào/ra: 200/210 Vac, 3 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
210V / UPS6100D-T3

210V / UPS6100D-T3

UPS6100D-T3
 • Công suất: 10 kVA ~ 50 kVA
 • Điện áp vào/ra: 200/210 Vac, 3 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
210V / UPS6000D-T3

210V / UPS6000D-T3


UPS6000D-T3
 • Công suất: 100 kVA ~ 1500 kVA
 • Điện áp vào/ra: 200 ~ 220 Vac, 3 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
100 VAC - GX100

100 VAC - GX100

GX100 Series
Công suất: 1 kVA ~ 10 kVA
Điện áp vào/ra:
 • 1 ~ 5 kVA: 100 ~ 120 Vac, 1 pha 50 Hz
 • 5 ~ 10 kVA: 100/200 Vac, 1 pha 50   
Công nghệ: Dual Conversion
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn