Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
logo-vec
Telecom

TÌM HIỂU VỀ TIÊU CHUẨN IEC 61000-4-30 CLASS A

23/09/2021

Chất lượng điện đề cập đến một tập hợp các ranh giới điện được xác định bởi các quy tắc tài liệu khác nhau được thiết kế để cho phép thiết bị điện hoạt động theo đúng yêu cầu mà không ảnh hưởng đáng kể hiệu suất hoặc tuổi thọ, điều này bao gồm việc cung cấp nguồn điện ổn định và các công tác ổn định cho lưới điện. Để đạt được mục tiêu này, cần phải theo dõi liên tục và thận trọng các thông số trong mạng lưới điện. Có rất nhiều thông số liên quan đến điều này, nhưng trên thực tế nhiều thông số chất lượng điện năng đã không được xác định rõ ràng buộc các nhà sản xuất thiết bị giám sát năng lượng hàng đầu phải phát triển các phương pháp riêng của họ dẫn đến các giá trị và quy tắc không không đồng nhất, khiến cho việc so sánh giữa các công cụ khác nhau trở nên khó khăn.

Tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 xác định phương pháp đo lường, độ chính xác và tổng thời gian để xác định các thông số chất lượng điện trong 3 cấp hiệu suất để có được kết quả có thể lặp lại và so sánh được. Ngoài ra, IEC 62586-1 xác định EMC, yêu cầu an toàn và môi trường cho thiết bị phân tích chất lượng điện trong các điều kiện lắp đặt khác nhau và IEC 62586-2 xác định yêu cầu thử nghiệm và các yêu cầu tối thiểu để tuân thủ IEC 61000-4-30 cấp A.

Do vậy IEC 6100-4-30 đã chuẩn hóa các phương pháp đo lường và tạo ra khả năng so sánh trực tiếp kết quả từ các máy phân tích khác nhau. Từ đó giúp các kỹ sư điện có được thông số và kết quả đo phân tích tin cậy nhằm đưa ra các tư vấn, giải pháp phù hợp.

Tiêu chuẩn được cập nhật định kỳ khi ngành công nghiệp phát triển và có các yêu cầu mới. Kể từ khi được giới thiệu vào năm 2003, tiêu chuẩn đã được cập nhật nhiều lần và hiện đang ở Phiên bản thứ 3.

IEC 61000-4-30 định nghĩa 3 cấp hiệu suất như sau

1. Cấp A - phải tuân thủ hiệu suất và mức độ chính xác cao nhất để có được kết quả có thể lặp lại và so sánh được

2. Cấp S – mức độ chính xác ít nghiêm ngặt hơn. Máy phân tích chất lượng điện năng cấp S có thể được sử dụng cho các đo lường không yêu cầu đo lường đối chứng như khảo sát thống kê hay áp dụng hợp đồng.

3. Cấp B (lỗi thời) – Cấp này được giới thiệu tại phiên bản 1 và 2 của tiêu chuẩn để tránh làm cho có thể công cụ lỗi thời. Cấp B yêu cầu phương pháp đo lường và độ chính xác được xác định bởi nhà sản xuất trong bảng dữ liệu của thiết bị. Trong phiên bản 3, cấp này đã bị loại bỏ.

Các thông số được xác định trong tiêu chuẩn IEC 61000-4-30:

· Tần số nguồn điện

· Điện áp nguồn

· Nhấp nháy điện áp (tham chiếu IEC 61000-4-15)

· Sụt áp và tăng áp ngắn hạn

· Gián đoạn điện áp

· Mất cân bằng điện áp

· Hài điện áp (thanh chiếu IEC 61000-4-7)

· Liên hài điện áp (tham chiếu IEC 61000-4-7)

· Điện áp tín hiệu của nguồn điện chính

· Sai lệch trên và dưới

Trong phiên bản 3 bổ sung tham số:

· Biến đổi điện áp nhanh

· Mức nhấp nháy cấp F1

· Cường độ dòng điện

· Mất cân bằng dòng điện

· Hài dòng điện (tham chiếu IEC 61000-4-7)

· Liên hài dòng điện (tham chiếu IEC 61000-4-7)

· Ghi nhận đồng thời dòng điện cùng với điện áp trong các sự kiện

Ý nghĩa của tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 Class A

Hiện nay, yêu cầu thiết bị hợp chuẩn IEC 61000-4-30 Class A ngày càng phổ biến cho các ứng dụng giám sát chất lượng điện. Tiêu chuẩn IEC 61000-4-30 là một tiêu chuẩn toàn diện xác định các phương pháp đo cho hầu hết các thông số chất lượng điện quan trọng. Cấp A với những yêu cầu khắt khe nhất, đảm bảo các thiết bị đo lường chất lượng điện với thông số, độ chính xác cao nhất. Do vậy thiết bị đo hợp chuẩn IEC 61000-4-30 đảm bảo sự đồng nhất và độ tin cậy trong các kết quả đo, nhờ đó các kỹ sư có thể theo dõi các bất thường trên hệ thống, phát hiện và tìm ra nguyên nhân gốc giúp cho việc khắc phục sự cố hay đề xuất giải pháp được chính xác và hiệu quả.

Thông tin VEC

 

Thông tin đối tác Dranetz – Mỹ

Là công ty hàng đầu toàn cầu về thiết bị giám sát chất lượng điện năng, Dranetz là nhà sản xuất đầu tiên tuân thủ các yêu cầu của IEC 61000-4-30 Class A. Hầu hết các thiết bị giám sát PQ hiện tại của Dranetz, bao gồm cả dòng HDPQ Plus, hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu của IEC 61000-4-30 Class A Edition 3 và sự tuân thủ đã được xác nhận theo tiêu chuẩn IEC 62586. Dòng HDPQ Plus cũng hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn IEEE mới nhất, bao gồm IEEE 519-2014 cho phép đo và lập báo cáo sóng hài.

Bài viết khác

Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn