Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
logo-vec
Telecom

Các vấn đề về chất lượng điện năng

05/06/2019
Mất cân bằng điện áp – voltage imbalance
Sự mất cân bằng điện áp không phải là một dạng của biến dạng sóng. Tuy nhiên, nó là điều cần thiết để nhận thức được sự mất cân bằng của điện áp khi đánh gía các vấn đề về chất lượng điện trong chuỗi bài viết này.

Các vấn đề về chất lượng điện năng

Joseph Seymour - St

Mất cân bằng điện áp – voltage imbalance

Sự mất cân bằng điện áp không phải là một dạng của biến dạng sóng. Tuy nhiên, nó là điều cần thiết để nhận thức được sự mất cân bằng của điện áp khi đánh gía các vấn đề về chất lượng điện trong chuỗi bài viết này.

Đơn giản, một sự mất cân bằng điện áp (như tên của nó) là khi điện áp nguồn không bằng nhau. Trong khi những vấn đề này có thể do nguồn cung cấp ngoài, một nguồn phổ biến gây ra mất cân bằng điện áp là nguồn cấp và các tải bên trong. Cụ thể hơn, điều này thường xảy ra trong hệ thống phân phối điện 3 pha nơi một chân cung cấp điện cho thiết bị một pha, trong khi hệ thống cũng cung cấp năng lượng cho tải 3 pha.

Nói chung, biểu hiện của sự mất cân bằng này là nhiệt cao, đặc biệt là động cơ với khối thể rắn (kim loại). Sự mất cân bằng lớn có thể làm các thành phần động cơ nóng quá mức và gây ra sự gián đoạn liên tục của bộ điều khiển động cơ.

Một cách nhanh chóng để nhận biết mức độ mất cân bằng điện áp là xem xét sự chênh lệch giữa điện áp lớn nhất và điện áp thấp nhất của nguồn cấp điện 3 pha. Con số này không nên vượt quá 4%  điện áp thấp nhất của nguồn cấp. Dưới đây là một ví dụ để đánh giá nhanh chóng mức độ mất cân bằng điện áp trong một hệ thống.

Ví dụ:

Điện áp vào đầu tiên: 220 V
Điện áp vào thứ hai: 225 V
Điện áp vào thứ ba: 230 V
Điện áp thấp nhất: 220 V

4% của 220V = 8,8V

Chênh lệch giữa điện áp lơn nhất và điện áp thấp nhất là 10V

10V > 8V – mất cân bằng điện áp quá lớn!

Việc giải quyết vấn đề mất cân bằng điện áp liên quan tới thiết lập lại các đường tải, hoặc thay đổi một số tiện ích để cung cấp điện áp đầu vào cân bằng (nếu sự mất cân bằng không phải do tải nội bộ gây ra).

Bảng 1 tóm tắt các rối loạn điện áp đã thảo luận và cung cấp giải pháp khả thi để giảm thiểu ảnh hưởng có thể có đến hoạt động kinh doanh.

Việc sử dụng rộng rãi thiết bị điện tử đã nâng cao nhận thức về chất lượng điện và ảnh hưởng của nó tới các thiết bị điện quan trọng mà doanh nghiệp đang sử dụng. Thế giới của chúng ta đang được điều hành bởi các bộ vi xử lý nhỏ rất  nhạy cảm với rối loạn điện dù là rất nhỏ. Những bộ vi xử lý nhỏ bé này có thể kiểm soát tốc độc lắp ráp cực nhanh của rô bốt và hệ thống đóng gói dây chuyền mà không có thời gian chết. Giải pháp kinh tế là có sẵn để hạn chế, hay loại bỏ ảnh hưởng của rối loạn điện. Tuy nhiên, trong nỗ lực để nghành công nghiệp nắm bắt và thấu hiểu để ngăn chặn rối loạn điện, thì thống nhất những thuật ngữ và định nghĩa phổ biến là rất cần thiết để miêu tả các hiện tượng khác nhau. Bài viết này cố gắng xác định và minh họa rối loạn chất lượng điện như đã nêu trong tiêu chuẩn IEEE 1159-1995, IEEE khuyến cáo thực hành giám sát chất lượng điện.

Giảm thời gian chết của thiết bị và chi phí sản xuất, sẽ làm tăng lợi nhuận, là mục tiêu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hoạt động với sự hiểu biết môi trường điện, và sự nhạy cảm của các thiết bị đối với các rối loạn điện sẽ giúp khám phá ra phương pháp tốt hơn để đạt được mục tiêu và giấc mơ kinh doanh.

Đôi nét về tác giả:

Joseph Seymour là người đứng đầu ban “phân tích bồi thường” của Schneider Electric tại West Kingston, RI. Ông đánh giá và kiểm tra những thiệt hại gây ra bởi thảm xung nhiễu, và phân xử (xử lý) khiếu nại của khách hàng theo chính sách bảo hành thiết bị của APC.

Tham khảo thêm:

  • IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality, IEEE Std. 1159-1995.
  • Ron A. Adams, Power Quality: A Utility Perspective, AEE Technical Conference Paper, October, 1996.
  • Wayne L. Stebbins, Power Distortion: A User’s Perspective on the Selection and Appli-cation of Mitigation Equipment and Techniques, IEEE Textile Industry Technical Confe-rence Paper, May, 1996.
  • IEEE Recommended Practice for Powering and Grounding Sensitive Electronic Equip-ment (IEEE Green Book), IEEE Std. 1100-1992.
  • Electric Power Research Institute / Duke Power Company, Power Quality for Electrical Contractors course, November, 1996.

•  Square D, Reduced Voltage Starting of Low Voltage, Three-Phase Squirrel-Cage Induc-tion Motors Technical Overview, Product Data Bulletin 8600PD9201, June 1992

Bài viết khác

Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn