Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Bộ lưu điện ba pha

440V / 7000HX-T4C

440V / 7000HX-T4C

7000HX-T4C
 • Công suất: 300 kVA ~ 500 kVA
 • Điện áp vào:  380/400/415 Vac (-35 to +15%), 3 pha 50 Hz
 • Điện áp ra: 380/400/415/440 Vac, 3 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
400V / PowerWave_33

400V / PowerWave_33

PowerWave
 • Công suất: 60 kVA ~ 500 kVA
 • Điện áp vào/ra: 380 ~ 415 Vac, 3 pha 35~70Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
400V / PowerScale

400V / PowerScale

Power Scale
 • Công suất: 10 kVA ~ 50 kVA
 • Điện áp vào/ra: 380 ~ 415 Vac, 3 pha 35~70Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
210 V / UPS7100MX-T3

210 V / UPS7100MX-T3

UPS7100MX-T3
 • Công suất: 30 kVA ~ 100 kVA
 • Điện áp vào/ra: 200/210 Vac, 3 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
210V / UPS6100D-T3

210V / UPS6100D-T3

UPS6100D-T3
 • Công suất: 10 kVA ~ 50 kVA
 • Điện áp vào/ra: 200/210 Vac, 3 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
210V / UPS6000D-T3

210V / UPS6000D-T3


UPS6000D-T3
 • Công suất: 100 kVA ~ 1500 kVA
 • Điện áp vào/ra: 200 ~ 220 Vac, 3 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn