Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Bộ lưu điện một pha

380VAC 3 phase input, 1 phase output

380VAC 3 phase input, 1 phase output

 •  Công suất: 10 kVA & 20 kVA
 •  Điện áp vào: 220 ~ 240 Vac, 1 pha 50 Hz
 •                        380 ~ 415 Vac, 3 pha 50 Hz
 • Điện áp ra: 220 ~ 240 Vac, 1 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
220VAC 1 phase input, 1 phase output

220VAC 1 phase input, 1 phase output

 • Công suất: 1 kVA ~ 10 kVA
 •  Điện áp vào/ra: 208 ~ 240 Vac, 1 pha 50 Hz
 • Công nghệ: Online Double Conversion
100 VAC -EX100

100 VAC -EX100

 •  Công suất: 1 kVA ~ 3 kVA
 •  Điện áp vào/ra: 100 Vac, 1 pha 50 Hz
 •  Công nghệ: Dual Conversion
100 VAC - GX100

100 VAC - GX100

GX100 Series
Công suất: 1 kVA ~ 10 kVA
Điện áp vào/ra:
 • 1 ~ 5 kVA: 100 ~ 120 Vac, 1 pha 50 Hz
 • 5 ~ 10 kVA: 100/200 Vac, 1 pha 50   
Công nghệ: Dual Conversion
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn