Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Bộ chuyến đổi tần số

SFC

SFC

  •  Công suất: 125 kVA ~ 10 MVA
  •  Điện áp vào/ra: 208 ~ 480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
  •  Công nghệ
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn