Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Hệ thống điều hòa nguồn điện

Yêu cầu về một nguồn điện có tính ổn định cho hệ thống phụ tải công nghiệp ngày càng cao, công suất cần bảo vệ ngày càng lớn, các phụ tải công nghiệp mang tính dung kháng nên luôn luôn biến động.

SFC

SFC

 •  Công suất: 125 kVA ~ 10 MVA
 •  Điện áp vào/ra: 208 ~ 480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 •  Công nghệ
PQFS

PQFS

 • Dòng điện hài: 30 A, 45 A, 60 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 120 A,
 • Điện áp vào/ra: 208 ~ 240 Vac hoặc 380 ~ 415 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Công nghệ:
PQFM

PQFM

 • Dòng điện hài: 70 A, 100 A, 130 A, 150 A
 • Điện áp vào/ra: 208 ~ 480 Vac hoặc 480 ~ 690 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 •  Công nghệ:
PQFI

PQFI

 • Dòng điện hài: 300 A, 450 A, 180 A, 320 A
 •  Điện áp vào/ra: 208 ~ 480 Vac hoặc 480 ~ 690 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Công nghệ:
AVC SET DVR-60

AVC SET DVR-60

 • Công suất: 30 kVA & 150 kVA, cấu hình song song có thể lên đến 450 kVA
 •  Điện áp vào: 208/380/400/415/480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: Điều hòa điện áp liên tục từ 40% đến 120% điện áp đầu vào, đảm bảo đầu ra dao động ±0.5%
AVC SET DVR-50

AVC SET DVR-50

 • Công suất: 40 kVA & 220 kVA, cấu hình song song có thể lên đến 660 kVA
 • Điện áp vào: 208/380/400/415/480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: Điều hòa điện áp liên tục từ 50% đến 120% điện áp đầu vào, đảm bảo đầu ra dao động ±0.5%
 • Công nghệ:
AVC 40

AVC 40

 • Công suất: 150 kVA ~ 3600 kVA
 • Điện áp vào: 208 ~ 480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: Điều hòa điện áp liên tục từ 90% đến 110% điện áp đầu vào, đảm bảo đầu ra dao động ±1%.
 • Ngoài dải trên, thực hiện chức năng bù áp: 60% bù được lên 100% trong 30 giây, 50% bù được lên 90% trong 10 giây
 •  Công nghệ:
AVC 20

AVC 20

 • Công suất: 250 kVA ~ 3000 kVA
 •  Điện áp vào: 380 ~ 415 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: Điều hòa điện áp liên tục từ 80% đến 120% điện áp đầu vào, đảm bảo đầu ra dao động ±1%
 • Công nghệ:
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn