Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Bộ nghịch lưu

Investers 3 phase

Investers 3 phase

 3 phase output
  • Công suất: 5 ~ 200 kVA
  • Điện áp vào: 110/220 Vdc
  • Điện áp ra: 208/400/480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
  • Công nghệ:
Investers 1 phase

Investers 1 phase

1 phase output
  • Công suất: 3 ~ 100 kVA
  • Điện áp vào: 110/220 Vdc
  • Điện áp ra: 110/230 Vac, 1 pha 50/60 Hz
  • Công nghệ:
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn