Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Hệ thống nguồn công nghiệp

UPS - I

UPS - I

  •  Công suất: 150kVA ~ 3000kVA
  •  Điện áp vào/ra : 208~480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
  •  Công nghệ: Single Conversion, hiệu suất 99%
UPS for Power Plant

UPS for Power Plant

  •  Công suất: 5 ~ 150 kVA
  •  Điện áp vào: 208/380/480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
  •  Điện áp ra: 120/240 Vac, 1 pha 50/60 Hz hoặc 208/380/480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
  •  Công nghệ: Online Double Conversion
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn