Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Hệ thống nguồn công nghiệp

Phần lớn các nhà máy công nghiệp thường đối mặt với hiện tượng nháy điện (thấp áp hoặc quá áp đột ngột) gây ảnh hưởng đến các phụ tải
nhạy cảm, thậm chí ngừng hoạt động cả một dây chuyền hoặc toàn bộ hệ thống. 

UPS - I

UPS - I

 •  Công suất: 150kVA ~ 3000kVA
 •  Điện áp vào/ra : 208~480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 •  Công nghệ: Single Conversion, hiệu suất 99%
Charger 220VDC

Charger 220VDC

 • Dòng điện đầu ra: 7.5 A ~ 100 A
 • Điện áp vào: 220/230 Vac, 1 pha 50/60 Hz hoặc 380/400 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: 220 VDC
 • Công nghệ: Thyristors technology
Charger 110VDC

Charger 110VDC

 • Dòng điện đầu ra: 7.5 A ~ 125 A
 • Điện áp vào: 220/230 Vac, 1 pha 50/60 Hz hoặc 380/400 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: 110 VDC
 •  Công nghệ: Thyristors technology
Charger 48VDC

Charger 48VDC

 • Dòng điện đầu ra: 7.5 A ~ 125 A
 •  Điện áp vào: 220/230 Vac, 1 pha 50/60 Hz hoặc 380/400 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: 48 VDC
 • Công nghệ: Thyristors technology
UPS for Power Plant

UPS for Power Plant

 •  Công suất: 5 ~ 150 kVA
 •  Điện áp vào: 208/380/480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 •  Điện áp ra: 120/240 Vac, 1 pha 50/60 Hz hoặc 208/380/480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 •  Công nghệ: Online Double Conversion
Investers 3 phase

Investers 3 phase

 3 phase output
 • Công suất: 5 ~ 200 kVA
 • Điện áp vào: 110/220 Vdc
 • Điện áp ra: 208/400/480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Công nghệ:
Investers 1 phase

Investers 1 phase

1 phase output
 • Công suất: 3 ~ 100 kVA
 • Điện áp vào: 110/220 Vdc
 • Điện áp ra: 110/230 Vac, 1 pha 50/60 Hz
 • Công nghệ:
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn