Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Bộ lọc sóng hài

PQFS

PQFS

  • Dòng điện hài: 30 A, 45 A, 60 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 120 A,
  • Điện áp vào/ra: 208 ~ 240 Vac hoặc 380 ~ 415 Vac, 3 pha 50/60 Hz
  • Công nghệ:
PQFM

PQFM

  • Dòng điện hài: 70 A, 100 A, 130 A, 150 A
  • Điện áp vào/ra: 208 ~ 480 Vac hoặc 480 ~ 690 Vac, 3 pha 50/60 Hz
  •  Công nghệ:
PQFI

PQFI

  • Dòng điện hài: 300 A, 450 A, 180 A, 320 A
  •  Điện áp vào/ra: 208 ~ 480 Vac hoặc 480 ~ 690 Vac, 3 pha 50/60 Hz
  • Công nghệ:
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn