Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec

Giá trị cốt lõi

 TÍN – TRÍ – TÂM – TÔN - KHIÊM    

Tín: Chữ tín mất nhiều năm để xây nên nhưng chỉ cần vài giây để xóa mà không bao giờ lấy lại được.

Trí: Không có trí làm việc gì cũng khó. Do đó phải không ngừng học tập, sẵn sàng thích nghi.

Tâm: Có trí mà không có tâm cũng khó đi xa.  Do đó mọi suy nghĩ, hành động đều phải từ cái tâm trong sáng và ý chí quyết liệt. Đường xa mấy nhất định cũng cán đích.

Tôn: Thượng tôn pháp luật, lấy kỷ luật làm sự thống nhất, mỗi cá nhân chỉ được tôn trọng khi biết tôn trọng các mối quan hệ xung quanh.

Khiêm: Kiến thức thì không có giới hạn nhưng khả năng nhận thức mỗi người đều rất hữu hạn. Cần khiêm nhường để mở rộng cái hữu hạn trong mỗi cá nhân.

Share:
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn