Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec

Chiến lược con người

Lấy con người làm nòng cốt, trong đó ý thức và kiến thức là những thứ do rèn rũa mà thành.

Share:
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn