Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Acquy

VRLA Battery

VRLA Battery

Acquy VRLA
  • Dung lượng: 7 Ah ~ 4200 Ah
  • Điện áp: 2/6/12 VDC
  • Công nghệ: VRLA
Ni-Cd Battery

Ni-Cd Battery

Acquy Ni-Cd
  • Dung lượng: 11 Ah ~ 1700 Ah
  • Điện áp: 1.2 VDC
  • Công nghệ:
Li-Ion Battery

Li-Ion Battery

Acquy Li-Ion
  • Dung lượng: 20 Ah ~ 4200 Ah
  • Điện áp: 1.2 VDC
  • Công nghệ:
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn