Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Tủ nạp

Charger 220VDC

Charger 220VDC

 • Dòng điện đầu ra: 7.5 A ~ 100 A
 • Điện áp vào: 220/230 Vac, 1 pha 50/60 Hz hoặc 380/400 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: 220 VDC
 • Công nghệ: Thyristors technology
Charger 110VDC

Charger 110VDC

 • Dòng điện đầu ra: 7.5 A ~ 125 A
 • Điện áp vào: 220/230 Vac, 1 pha 50/60 Hz hoặc 380/400 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: 110 VDC
 •  Công nghệ: Thyristors technology
Charger 48VDC

Charger 48VDC

 • Dòng điện đầu ra: 7.5 A ~ 125 A
 •  Điện áp vào: 220/230 Vac, 1 pha 50/60 Hz hoặc 380/400 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: 48 VDC
 • Công nghệ: Thyristors technology
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn