Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Hệ thống chống nháy điện

AVC SET DVR-60

AVC SET DVR-60

 • Công suất: 30 kVA & 150 kVA, cấu hình song song có thể lên đến 450 kVA
 •  Điện áp vào: 208/380/400/415/480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: Điều hòa điện áp liên tục từ 40% đến 120% điện áp đầu vào, đảm bảo đầu ra dao động ±0.5%
AVC SET DVR-50

AVC SET DVR-50

 • Công suất: 40 kVA & 220 kVA, cấu hình song song có thể lên đến 660 kVA
 • Điện áp vào: 208/380/400/415/480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: Điều hòa điện áp liên tục từ 50% đến 120% điện áp đầu vào, đảm bảo đầu ra dao động ±0.5%
 • Công nghệ:
AVC 40

AVC 40

 • Công suất: 150 kVA ~ 3600 kVA
 • Điện áp vào: 208 ~ 480 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: Điều hòa điện áp liên tục từ 90% đến 110% điện áp đầu vào, đảm bảo đầu ra dao động ±1%.
 • Ngoài dải trên, thực hiện chức năng bù áp: 60% bù được lên 100% trong 30 giây, 50% bù được lên 90% trong 10 giây
 •  Công nghệ:
AVC 20

AVC 20

 • Công suất: 250 kVA ~ 3000 kVA
 •  Điện áp vào: 380 ~ 415 Vac, 3 pha 50/60 Hz
 • Điện áp ra: Điều hòa điện áp liên tục từ 80% đến 120% điện áp đầu vào, đảm bảo đầu ra dao động ±1%
 • Công nghệ:
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn