Have any questions? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Telecom

Solution

Với các kỹ sư đã được đào tạo tại nước ngoài và cấp chứng chỉ bởi các nhà sản xuất VEC làm đại diện cùng với việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lắp đặt, kiểm tra và chạy thử, đội ngũ kỹ thuật VEC sẽ đảm bảo từng thiết bị được xác nhận an toàn trước khi đưa vào vận hành.
   Đi kèm dịch vụ này là dịch vụ đào tạo, chia sẻ công nghệ, check sheet từ đội ngũ kỹ thuật VEC sẽ giúp người vận hành yên tâm, tự tin làm chủ thiết bị.
Contact now