Có câu hỏi nào không? 033 696 9666 - +84.24 6261 0472 cs1@vecenergy.com.vn
Logo Vec
Telecom

Tin doanh nghiệp

Hội thảo chất lượng điện (Power Quality Workshop) tại Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Deep C (Việt Nam) tại Hải Phòng

Hội thảo chất lượng điện (Power Quality Workshop) tại Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Deep C (Việt Nam) tại Hải Phòng

03/09/2019
Nối tiếp các hoạt động chia sẻ về PQ dành cho các nhà thầu và các khách hàng trực tiếp, VEC đã kết hợp với Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Deep C (Việt Nam) - DCGE, một trong những Công ty thành viên của Tổ hợp khu công nghiệp Deep ...
Xem thêm
VEC tham gia hội thảo giới thiệu sản phẩm và đào tạo sản phẩm mới: Hệ thống UPS DPA 250 S4 của ABB

VEC tham gia hội thảo giới thiệu sản phẩm và đào tạo sản phẩm mới: Hệ thống UPS DPA 250 S4 của ABB

03/07/2019
Luôn luôn trú trọng vào yếu tố đào tạo nhân sự và cập nhật các sản phẩm mới của các nhà sản xuất hàng đầu và xu hướng phát triển trên thế giới, VEC sẵn sàng tham gia các buổi hội thảo chuyên ngành cũng như các buổi đào tạo do ...
Xem thêm
Chia sẻ về PQ (Power Quality) với Công ty OBAYASHI Việt Nam

Chia sẻ về PQ (Power Quality) với Công ty OBAYASHI Việt Nam

01/07/2019
Chia sẻ về PQ (Power Quality) là một trong những hoạt động thường xuyên của VEC dành cho các đơn vị tư  vấn, các nhà thầu, các Ban quản lý KCN có nhu cầu và các khách hàng trực tiếp nhằm mang những kiến thức chuyên sâu về PQ cũng như ...
Xem thêm
Liên hệ ngay
Có câu hỏi nào không?
cs1@vecenergy.com.vn